Ordblinde i det danske uddannelsessystem - undersøgelse af overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse

Gylling Efterskole

Odder, [2004]

36 sider

Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse på fire efterskoler for ordblinde. Undersøgelsen belyser følgende:

  • Hvordan forholder de unge ordblinde sig selv til deres problem?
  • Hvordan kan de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner og vejledere hjælpe de unge på bedste vis?
  • Hvordan kan de unge ordblinde fastholdes i uddannelsessystemet?