NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Publications Office of the European Union

Luxembourg, 2012

158 sider

Rapporten analyserer beskæftigelsessituationen for unge i Europa, med et særligt fokus på NEETs (Not In Employment Education of Training) . Den undersøger de betingelser, som NEET gruppen lever under, og måler de økonomiske og sociale omkostninger. Rapporten beskæftiger sig desuden med, hvordan medlemsstaterne gennem politikker og tiltag har forsøgt at støtte de unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Rapporten findes online: NEETs - Young people not in employment, education or training