Når gymnasiet er en fremmed verden

Lars Ulriksen, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbe

Samfundslitteratur

Frederiksberg, 2009

234 sider

Bogen handler om at leve og lære i gymnasiet. På baggrund af interview med 135 elever fra det almene gymnasium, hhx, htx og hf giver den et indblik i hvordan hverdagen i gymnasiet opleves af eleverne: undervisningen, lektierne, det sociale liv.

Bogen sætter særligt fokus på de gymnasieelever, hvis forældre ikke selv har gået i gymnasiet – de gymnasiefremmede elever. Den belyser de vanskeligheder, disse elever har med gymnasiet, ikke mindst deres vanskeligheder med at forstå, hvilke krav man skal leve op til, at forstå lærerens sprog, og at forstå, hvordan man bliver en god gymnasieelev.

Læs omtale af bogen hos Samfundslitteratur.