Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen

København: CeFU, 2011

47 sider

Rapporten er afslutningen på et forskningsprojektet: Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Rapporten bygger på hovedresultater og konklusioner fra forskningsprojektet, der har været baseret på en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt et repræsentativt udsnit på mere end 3.500 15-24-årige unge i Danmark. 33 af disse unge er efterfølgende blevet interviewet uddybende om, hvordan mistrivsel kommer til udtryk og søges håndteret i deres ungdomsliv.

Mere om rapporten på CeFU's hjemmeside.