Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal

Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen og Martha Nina Osmec

Center for Ungdomsforskning (Cefu)

København, 2010

292 sider

Rapporten formidler resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark.

Trivsel og mistrivsel er blevet undersøgt i tal gennem to spor: ud fra den unges egen opfattelse og ud fra den unges adfærd.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af de danske unge har et godt liv, og at deres selvtillid er høj. På trods af de unges egne positive vurderinger kan de godt have en adfærd, som rummer tegn på mistrivsel fx ensomhed, stres eller selvmordstanker.

Det er ikke sikkert, at tilsyneladende velfungerende unge trives eller har en adfærd, som ikke viser tegn på mistrivsel.

Endvidere har det vist sig, at trivsel ikke er afhængig af, hvilken uddannelse eller beskæftigelse de unge er i gang med, men at de unges opfattelse af trivsel forværres markant ved ledighed.

Læs hele rapporten Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal.

Undersøgelsen er en del forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK. Læs også Når det er svært at være ung i DK - unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv.