Når det er svært at være ung i DK - unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv

Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

København, 2011

125 sider

Rapporten formidler resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og trivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark.

Studiet bygger på interview med 33 unge, der fortæller om mistrivselsformer som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv.

Analysen er inddelt i tre områder: ungdomslivets udfordringer, selv-rettede mestringsstrategier og socialt rettede mestringsstrategier.

I den første del om ungdomslivets udfordringer er der blandt andet fokus på det at træffe valg for fremtiden herunder uddannelsesvalget.

Læs hele rapporten Når det er svært at være ung i DK - unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv.

Undersøgelsen er en del forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK. Læs også Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal.