Mehmet og modkulturen

Rambøll Management Consulting i samarbejde med Simon Calmar Andersen

Rambøll, Aarhus februar 2010

53 sider

Rapporten præsenterer resultaterne af: Forskningsprojekt om drenge med anden etnisk baggrund.

Projektet har fokus på, hvorfor etniske minoritetsdrenge klarer sig dårligere end både etniske minoritetspiger og etnisk danske drenge og piger i grundskolen.

Undersøgelsen viser overordnet, at drenge med etnisk minoritetsbaggrund har det meget svært i folkeskolen.

Etnicitetsfaktoren, det at skoler har en høj andel af etniske minoritetselever, er en af forklaringerne på den dårlige skolepræstation.

På skoler med mange etniske minoritetselever etablerer de etniske minoritetsdrenge en modkultur, hvor de får identitet ved at definere sig i modsætning til skolens normer og forventninger.

En anden forklaring er, at der et misforhold i etniske minoritetsfamilier, hvor der er et uddannelsespres på drengene, samtidig med at forældrene har svært ved at hjælpe med lektierne.

Endelig har det betydning, at etniske minoritetsdrenge har fritidsliv, hvor de oftest hænger ud uden voksenkontakt.

Rapporten kommer med en række anbefalinger.

Forskningsprojektet er udført på vegne af Undervisningsministeriet.