Marginaliserede unge uden uddannelse

Ungehuset Brøndby Kommune

Brøndby, 2007

42 sider

I 2004 bevilligede Københavns Amt på vegne af EU’s Socialfond penge til gennemførelse af det 2-årige projekt ”Unge gennemfører uddannelse” – et uddannelsesrettet projekt for kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 18 til 25 år i Brøndby Kommune.

Rapporten er en analyse af projektdeltagernes vej gennem uddannelsessystemet. Analysen beskriver og redegør for målgruppens sammensætning og karakteristikker set ud fra et social arvs perspektiv samt dokumenterer erfaringer, som er opnået i projektarbejdet.

Læs hele rapporten Marginaliserede unge uden uddannelse