Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Niels-Henrik Møller Hansen og Marta Nina Ozmeck

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

København, 2011

80 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af de unge på Frederiksberg HF, deres baggrunde og livshistorier.

Undersøgelsen belyser kursisternes udfordringer og brud i livsforløbene, og hvilken indflydelse det har på trivsel og gennemførelse af uddannelsen.

Resultaterne viser blandt andet, at de fleste kursister har forældre med solide uddannelser. Endvidere stammer de overvejende fra familier, hvor forældrene ikke længere bor sammen.

Endelig har 75 procent oplevet fx dødsfald, selvmordsforsøg, psykisk sygdom i den nærmeste familie eller misbrug eller vold i hjemmet. I mange tilfælde tillægger kursisterne disse oplevelser betydning i forhold til trivsel og muligheden for at gennemføre hf.

Læs hele rapporten Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF.