Hf på VUC - et andet valg

Mette Pless og Niels-Henrik M. Hansen

Center for Ungdomsforskning (CeFu)

København, 2010

84 sider

Rapporten præsenterer en undersøgelse af hf på VUC, der tegner en profil af kursistgruppen.

Undersøgelsen belyser kursisternes baggrund, uddannelsesmotivationer og går i dybden med deres oplevelser af at være kursister på VUC.

Overordnet giver den et positivt billede af hf på VUC, fordi hf er et positivt tilvalg, hvor der er en stærk orientering mod videreuddannelse.

Endvidere er der tilfredshed med de faglige og sociale aspekter ved uddannelsen og lærernes engagement og faglige viden.

Forfatterne skitserer følgende udfordringer og udviklingsområder:

Udvikling af undervisningsformer, der tilgodeser mangfoldigheden blandt kursisterne.

Forventningsafstemning og diskussion af lærer- og kursistroller.

Fastholdelse via tidlig indsats hos kursister med højt fravær, styrkelse af klasserumskulturen og øget fokus på kursisternes hele livssituation.

Fokus på personlige problemstillinger i studievejledningssamtalerne.

Læs hele rapporten Hf på VUC - et andet valg