Gymnasiernes tiltag for tosprogede

Danmarks Evalueringsinstitut

København, 2006

144 sider

Evalueringen bygger på selvevalueringer af ledelsespersoner, lærere og studievejledere samt interviewundersøgelse af tosprogede elever på ni forskellige gymnasieskoler.

Læs hele rapporten Gymnasiernes tiltag for tosprogede