Gode karakterer fastholder de unge indvandrere på handelsskolerne

Gode karakterer fastholder de unge indvandrere på handelsskolerne

Selv små karakterløft bidrager til at fastholde handelsskolernes elever

Anvendt KommunalForskning (AKF)

Beatrice Schindler Rangvid

2012

30 sider

Hele 33 procent af de unge med indvandrerbaggrund, der begynder på handelsskolen, gennemfører ikke grundforløbet. Og det er især de bogligt svage, der stopper i utide.

Men selv små løft af de bogligt svageste vil, ifølge seniorforsker Beatrice Schindler Rangvid, gøre, at 8 procent flere gennemfører grunduddannelsen.

Rapport: Gode karakterer fastholder de unge indvandrere på handelsskolerne