Frafald på professionsbacheloruddannelserne - Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig?

Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen

Anvendt KommunalForskning (AKF)

København, 2010

56 sider

Undersøgelsen har fokus på frafald på professionsbacheloruddannelserne.

Resultaterne viser blandt andet, at etablerede studerende eller personer med et godt karaktergennemsnit fra en ungdomsuddannelse har højere sandsynlighed for at gennemføre uddannelserne.

Endvidere har personer, som i forvejen har en anden videregående uddannelse, den laveste sandsynlighed for at falde fra.

Det øger sandsynligheden for frafald, hvis den studerende har indvandrerbaggrund eller kun har en folkeskoleeksamen.

Endelig kan det at være i undertal som henholdsvis kvinde eller mand på en uddannelse også påvirke frafaldsrisikoen negativt.

Det er en kvantitativ undersøgelse, som også skal udpege uddannelsesinstitutioner, der har været særligt gode eller mindre gode til fastholdelse, til en kommende kvalitativ undersøgelse.

Læs hele rapporten Frafald på professionsbacheloruddannelserne