Frafald på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser

EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, 2009

53 sider

Rapporten er en undersøgelse af frafald på erhvervsuddannelserne ud fra en analyse af frafaldet på et af de største grundforløb, grundforløbet på det merkantile område.

Den har fokus på, hvilke elever der falder fra, og hvilken rolle skolernes indsats spiller for omfanget frafaldet.

Analyserne viser blandt andet, at elevernes baggrund, fx forældrenes uddannelsesbaggrund, og forhold som køn og etnicitet er centrale faktorer, der har betydning for, om en elev gennemfører eller ej. Desuden sætter den spot på, at skolerne kan forebygge frafald.

Undersøgelsen har analyseret en total årgang unge, der startede på et grundforløb til en merkantil erhvervsuddannelse i 2005, og som derfor formodes at færdiggøre studiet i 2007.

Læs hele rapporten på EVA's hjemmeside Frafald på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser