Frafald blandt etniske minoritetsstuderende på universitetsuddannelserne i Danmark, 2009

Jens Hoff og Memed Demirtas

Forlaget politiske studier

København 2009

191 sider

Bogens omdrejningspunkt er frafald blandt studerende med etnisk minoritetsbaggrund på de lange videregående uddannelser.

Officielle tal viser, at frafaldet blandt studerende med etnisk minoritetsbaggrund på de lange videregående uddannelser i Danmark er ca. dobbelt så stort som blandt øvrige studerende.

Men er det rigtigt, at forskellen er så markant? Og hvis det er rigtigt, hvad skyldes så denne forskel?

Disse spørgsmål foretages der en tilbundsgående undersøgelse af i denne bog, hvis resultater er baseret på registerdata og en spørgeskemaundersøgelse omfattende alle ca. 3.500 studerende med etnisk minoritetsbaggrund, som har været indskrevet på de 5 danske universiteter og CBS mellem 1997 og 2003.

Bogen fremsætter desuden forslag, rettet mod både det politiske niveau og universiteterne, til hvordan det overgennemsnitlige frafald blandt etniske minoritetsstuderende kan reduceres.

Jens Hoff er professor og Memed Demirtas BA.scient.pol og forskningsmedarbejder, begge ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Undersøgelsen er gennemført i perioden 2003 - 2007.

Mere information på Forlaget politiske studier