Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU). Rapport fra 2014.

Udgivet af: Danske Erhvervsskoler - Lederne (DE-L)

Forfattere: Mie Poulsen, Stine Sund Hald

Titel: Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Januar 2014

24 sider

Andelen af dårlige læsere i aldersgruppen 16-65 år er steget med 18 % siden 1998, og flere og flere voksne har svært ved at leve op til de krav, de møder i job- og uddannelsessammenhæng.

Da det er i høj grad er erhvervsskolernes målgrupper, der har brug for et løft, er det væsentligt at undersøge om erhvervsskolerne i højere grad kan bidrage til at løfte danskernes læse- og regnefærdigheder.

Rapporten fastslår, at erhvervsskolerne både kan og vil bidrage mere til at løfte danskernes læse- og regnefærdigheder. Ifølge rapporten, at der er potentiale for at flere skoler bliver udbydere af FVU. Der er i dag FVU på 14 erhvervsskoler, men yderligere 16 skoler har tilkendegivet interesse.

Rapport: Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder