Elevdokumentation : et udviklingsprojekt om realkompetence i højskolerne : Tre højskoler i et elevdokumentationsprojekt

Kristina Bæk Nielsen

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

København, 2005

20 sider

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har i samarbejde med Egå Ungdoms-Højskole, Odder Højskole og Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg søgt at dokumentere, hvad man lærer på en højskole. Baggrunden for projektet har været regeringens redegørelse Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne (nov. 2004), der har ønsket at kaste lys over realkompetencebegrebet i uddannelses-, erhvervsmæssig og folkeoplysende sammenhæng.

De involverede højskoler har blandt andet ved hjælp af portfoliometoden og det såkaldte Europass CV fået eleverne til at dokumentere udbyttet af deres højskoleophold og sammenholdt resultatet med de kvalifikationer og kompetencer, som en lang række uddannelsesinstitutioner og virksomheder lægger vægt på.

Læs hele rapporten Elevdokumentation : et udviklingsprojekt om realkompetence i højskolerne : Tre højskoler i et elevdokumentationsprojekt