Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Unge med læsevanskeligheder bliver fagligt bedre af et efterskoleophold.

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

København, 2013

187 sider

Ifølge rapporten oplever mange af de unge, at opholdet på ordblindeefterskolen bliver et vendepunkt i deres liv. Den faglige succes kombineret med øget selvtillid giver dem tro på uddannelsesmæssig fremtid.

Rapporten konkluderer endvidere, at de 21 danske ordblindeefterskoler formår at gøre hovedparten af deres elever til bedre læsere. Flertallet af de unge tilkendegiver, at efterskoleopholdet har betydet en markant udvikling i deres læsefærdigheder. Succesen tilskrives bl.a. at eleverne undervises på små hold, og at lærere har særlige faglige kompetencer i forhold til at arbejde med unge med læsevanskeligheder.

5-7 % af den danske befolkning betegnes som ordblinde, og det er en stor udfordring for uddannelsessystemet. Ifølge de unges beretninger har uddannelsessystemet svært ved at integrere dem i folkeskolens faglige fællesskab.

Rapport: Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse