Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005

Sanne Ipsen, Pernitte Bottrup og Per Bruhn

FTF

København, 2005

125 sider

Undersøgelsesrapport om medlemmernes efter- og videreuddannelse.

Læs hele rapporten Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005