From education to work

OECD

2005

113 sider

Bogen præsenterer resultaterne af et projekt om unge med ringe uddannelsesniveau, som er gennemført af OECD i samarbejde med The Canadian Policy Research Networks.

Projektet undersøger i hvilken udstrækning, unge mænd og kvinder med et lavt uddannelsesniveau bliver marginaliseret, hvilken rolle deres familiebaggrund spiller med hensyn til at overskride dette niveau, og hvordan indvandrere overvinder den sproglige og kulturelle barriere for at finde arbejde.

Læs hele bogen From education to work : a difficult transition for young adults with low levels of education