DSA-vejledning - dansk som andetsprog og den interkulturelle skole i praksis

Bogen er redigeret af Anne Froberg. Kapitlerne er skrevet af Anna Froberg , J. Normann Jørgensen, Thomas Gitz, Anne Kjærgaard, Marianne Gram Thrane og Anette Nymann.

Dafolo

2012

144 sider

DSA-vejledning er en del af serien Skolens vejledere, der har til formål at belyse, hvordan vejledning bedst kan støtte elevernes læring. Serien henvender sig især til vejledergrupper inden for både fag og undervisningsområder, og til undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse.

Målgruppen er lærere, som har til opgave at vejlede deres kolleger om undervisning af elever med dansk som andetsprog. Det er bogens mål at give inspiration og redskaber til at tackle de barrierer, som tosprogede elever kan møde under deres skolegang. Bogens otte kapitler omfatter bl.a. emner som: vejlederens roller, kompetencer og dilemmaer samt et kapitel om udskoling og vejledning.

Læs omtale af bogen på folkeskolen.dk: DSA-vejledning