Det normale ungdomsliv : Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

Anne Kofod og Jens Christian Nielsen

Center for Ungdomsforskning og Ungdomsringen

København, 2005

63 sider

Forskningsrapport.

Rapporten tegner et billede af, hvordan et bredt udsnit af danske unge lever deres hverdagsliv, og oplever det at være ung i 2005. Rapporten sætter fokus på det ungdomsliv, der sjældent påkalder sig den store opmærksomhed netop fordi, det er almindeligt og hverdagsagtigt. Undersøgelsen er iværksat på initiativ fra Ungdomsringen – sammenslutningen af fritids- og ungdomsklubber i Danmark – og er gennemført af Center for Ungdomsforskning.

I rapportens kapitel 5 behandles særligt de unges uddannelsesvalg.

Læs hele rapporten Det normale ungdomsliv