Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2010

Mai Heide Ottosen et al

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

København, 2010

252 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse om trivsel og velfærd hos de 3-19-årige i Danmark.

I undersøgelsen er der fokus på materiel velfærd, sociale relationer, livsstil, helbred og fritid. Derudover identifikation af hvilke børn og unge, der har det svært.

Overordnet viser undersøgelsen, at 15 procent af de danske børn og unge kan kategoriseres som udsatte. Der er dog et skel ved teenagealderen.

Det starter godt for de allerfleste børn, og de 11-årige er generelt glade for livet. Men når de bliver teenagere, så bliver livet sværere, og de risikerer at blive udsatte eller marginaliserede.

En ret høj andel af de 19-årige piger har ondt i livet, mens de jævnaldrende drenge ryger, drikker for meget og lever for usundt.

Forskerne fremhæver endvidere nogle overraskende resultater.

Fx klarer børn og unge med etnisk baggrund sig godt i skolen, på trods af at de har ringere materielle vilkår, end danske børn og unge har. Men børn og unge med etnisk baggrund deltager mindre i organiserede fritidstilbud.

Endelig har børn og unge, der ikke lever i en kernefamilie, en større risiko for at blive udsatte.

Læs hele rapporten Børn og unge i Danmark