Approaching the future

Frances Hultgren

Valfrid, Sverige, 2009

310 sider

Denne ph.d. har fokus på at udvikle viden om, hvordan svenske afgangselever fra gymnasiet forholder sig til studie- og karriererelateret informationssøgning.

En af undersøgelsens hovedpunkter beskæftiger sig med elevernes oplevelse af deres egen informationssøgning og de diskurser, som rør sig i relation til uddannelse og arbejde i det svenske samfund.

Desuden stiller den skarpt på unges strategier, taktikker og identitetsudvikling i forhold karriererelateret informationssøgning.

Forskningen er baseret på kvalitative interviews af unge på deres sidste halve år af gymnasiet.

Læs hele Ph.d-afhandlingen Approaching the future

Om forfatteren:

Frances Hultgren er ph.d-studerende på institut for Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås og Göteborgs Universitet