2000-2010 Ungdomsforskning igennem 10 år

Center for ungdomsforskning (CeFU), København 2010

50 sider

Tidsskriftet er udgivet i anledning af CeFU's 10 års jubilæum.

Efter 10 år som forskningsinstitution er CeFU toneangivende inden for ungdomsforskning i Danmark.

CeFU har formået at skabe en forskning, som giver de unge en stemme, også den stille overvægtige pige fra Vestjylland.

En forskning som er kendetegnet ved at være i øjenhøjde med de unge, formidlet letforståeligt og er praksisnær.

Dette jubilæumstidsskrift præsenterer en række artikler, som viser bredden i de projekter, CeFU har gennemført.

Artiklerne spænder vidt fra karakteristik af de unge, realkompetencevurdering, uddannelse, foreningsliv, fagbevægelse, idrætsliv, mistrivsel til mobning.

Hver artikel præsenterer eksempler på relevante forskningsprojekter, som CeFU har lavet gennem årene.

Læs hele tidsskriftet 2000-2010 Ungdomsforskning igennem 10 år