Young people with a twist - Gender and Educational Choice

Bo Wagner Sørensen og Diana Højlund Madsen

Center for Ligestilling ved Roskilde Universitetscenter

Roskilde, 2006

54 sider

Rapporten er udarbejdet med baggrund i gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund om deres valg af uddannelse, syn på famlien, ligestilling og den globale virkelighed.

Læs hele rapporten Young People with a Twist- Gender and Educational Choice.

Publikationen findes også på dansk: Unge med en twist – etnicitet, køn og uddannelsesvalg.