Veje til ungdomsuddannelse 2 - Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere

Laila Dreyer, Misja Eiberg og Dines Andersen

Det Nationale Center for Velfærd (SFI)

København, 2011

169 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af, hvorfor nogle skoler er bedre end andre til at få deres elever til at tage en ungdomsuddannelse.

Rapporten er den anden og sidste delrapport i et projekt om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Delrapport 2 tager udgangspunkt i kvalitative interview med skoleledere, lærere, UU-vejledere og nuværende og tidligere elever på otte udvalgte skoler.

Resultatet af undersøgelsen er overraskende, da den forholdsvise klare forbindelse mellem skolepraksis og succesrate, der lå som forudsætning for projektets design, har vist sig ikke at holde.

Analysen har derimod bragt temaer frem om skolernes pædagogiske selvforståelse.

Læs hele rapporten Veje til ungdomsuddannelse 2.

Læs også Veje til ungdomsuddannelse 1.