Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen

Epinion

København, 2007

116 sider

Rapporten belyser årsagerne til, at unge fravælger lærer-, pædagog- og sygeplejefaget. Den er baseret på unges, studielederes og studievalgvejlederes oplevelse af valg og fravalg af professionsuddannelserne. Et særskilt afsnit i rapporten behandler unges syn på vejledning i deres valg af uddannelse.

Rapporten er lavet af Epinion for Undervisningsministeriet.

Læs hele rapporten Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen.