Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen

Anvendt KommunalForskning (AKF)

København, 2011

70 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse om de unge i erhvervsuddannelserne (EUD).

I undersøgelsen er der fokus på, om EUD matcher de unges interesser, holdninger og begrundelser for valg af uddannelse, og om de unge kommer ind i de erhverv, som deres uddannelse sigter mod.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af et fald i søgningen til EUD og et for stort frafald på uddannelserne.

Resultaterne viser blandt andet, at en praktisk tilgang til læring, niveaudeling og bedre muligheder for overgang til videre uddannelse kan bidrage til, at flere vælger og gennemfører en EUD.

Endvidere har en større vægt på både job- og karriereperspektivet og på de erhvervsfaglige interesser som drivkraft også betydning for, om flere vælger og gennemfører en EUD.

Endelig er hovedparten af de nyuddannede beskæftiget i uddannelsesnære brancher året efter afsluttet uddannelse.

Læs sammenfatning af og hele rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger.