Unge i detailhandlen - forventninger og forestillinger om den gode og attraktive uddannelse

Line Duwe Konnerup, Noemi Katznelson og Jens Christian Nielsen

Center for Ungdomsforskning (Cefu)

København, 2011

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse om de unges motivation for at tage en uddannelse inden for detailområdet.

Undersøgelsen har fokus på de unges forventninger og forestillinger om deres uddannelse.

Den skiller skarpt på de unges begrundelser for valg af uddannelse, og hvordan de oplever mødet med skolen og praktikpladsen.

Resultaterne viser blandet andet, at elevgruppen består af både meget interesserede og motiverede elever og uafklarede elever, samt elever der vælger hg som et overkommeligt alternativ til en gymnasial uddannelse.

Endvidere formår hg at rekruttere og favne uafklarede unge. Og det er både en styrke og en svaghed ved hg, da de motiverede elever ikke føler sig tilstrækkeligt udfordret.

Læs hele publikationen Unge i detailhandlen - forventninger og forestillinger om den gode og attraktive uddannelse.