Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke - Økonomiske Tendenser 2011

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)

København, 2011

131 sider

Publikationen er AE's årlige publikation, der indeholder en fremskrivning af arbejdsmarkeds- og uddannelsesmønstre frem mod 2020.

I publikationen indgår tre temaer.

Tema 1 - Regeringens økonomiske politik

Tema 2 - Uddannelse skaber vækst og velstand handler om uddannelse og de gevinster, uddannelse har for den enkelte og samfundet.

Analysen viser blandt andet, at vi inden for de næste 10 år får en massiv mangel på uddannet arbejdskraft i Danmark. I 2020 vil der være mere end 180.000 personer, der kun har gennemført grundskolen eller en gymnasial eksamen, mens der kommer til at mangle 30.000 faglærte og 150.000 med en videregående uddannelse.

Tema 3 - Arbejdsmarkedet før, under og efter krisen handler om arbejdsmarkedet og de fremtidige vækstudsigter for Danmark og Europa.

Læs hele Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke.

Læs resume og rapportens hovedkonklusioner.