Sæt skub i egu! - 2.0

Projekt "Sæt skub i egu! - 2.0" har fået flere unge til at påbegynde og gennemføre den individuelt tilrettelagte erhvervsgrunduddannelse (egu)

Rambøll

2013

44 sider

Projektet, som blev iværksat af KL og Ministeriet for Børn og Undervisning, har ifølge evalueringsrapporten bidraget til, at flere har fået kendskab til egu, og at udbredelsen af egu er øget. Projektet har yderligere bidraget til, at flere unge fået en uddannelse samt lyst og mod til at fortsætte. En effektanalyse, som er udført i forbindelse med projektet, viser, at cirka 60 procent af en egu-årgang fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse, og at gennemførelse af uddannelsen medfører at egu-elever halverer sandsynligheden for at ende på kontanthjælp.

Projekt "Sæt skub i egu! - 2.0" blev i første omgang iværksat i perioden 2007-2009, men blev efterfølgende forlænget i yderligere tre år og sluttede ved udgangen af 2012. Formålet har bl.a. været at øge kendskabet til egu samt at understøtte udviklingen af metoder og organiseringsformer i det lokale arbejde med uddannelsen.

Rapport: Sæt skub i egu! - 2.0