Projekt markedsplads for højtuddannede - Følgeforskning for region Midtjylland

Lise Sand Ellerbæk og Frederik Thuesen

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

København, 2010

99 sider

Rapporten er en evaluering af Markedsplads for Højtuddannede.

Projektet skal styrke kontakten mellem højtuddannede og små og mellemstore virksomheder, særligt i Region Midtjyllands yderområder.

Det udgør fire initiativer: Career Campus, kontaktmæglere, karriereværkstedet og lokale karrieremesser.

Rapporten konkluderer, at projektet bidrager til, at flere højtuddannede kommer i job i små og mellemstore virksomheder.

De største udfordringer ligger dog i den manglende vilje til at flytte og pendle blandt højtuddannede og virksomhedernes manglende kendskab til de højtuddannedes kompetencer.

Kontaktmægling har været en succes i forhold til at nedbryde barrierer hos virksomhederne og til at skabe ansættelser.

Endvidere har karriereværkstedet potentiale, når det gælder de studerendes opmærksomhed på ansættelse i de små og mellemstore virksomheder.

Læs hele rapporten Projekt markedsplads for højtuddannede.