Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

København, 2009

22 sider

EVA har lavet en række undersøgelser og analyser af frafaldet på den nye læreruddannelse.

Notatet præsenterer undersøgelsen og de studerendes svar.

Kapitlerne fokuserer på: Uddannelsesvalget, de studerendes forudsætninger, forventninger til og vurderinger af uddannelsen, samt de studerendes fremtidige anvendelse af uddannelsen.

Endvidere er der et kapitel med baggrundskarakteristika om de studerende.

Læs hele notatet Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009.

Til notatet findes en tabelrapport.