Når unge er i syv sind om uddannelse

Syv korte film med tilhørende undervisningsmateriale

Målgruppe: Elever i udskolingen fra 8. klasse samt de første årgange på ungdomsuddannelserne

Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet

2012

Undervisningspakken er udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning i samarbejde med Social - og Integrationsministeriet. Formålet er at hjælpe unge med deres uddannelsesvalg. Pakken henvender sig til elever i udskolingen og de første årgange i ungdomsuddannelserne.

De syv film portrætterer primært unge med etnisk minoritetsbaggrund, men opgavesættene henvender sig til alle unge. Temaerne i de syv film er: Uddannelse, arbejdsmarked, identitet, selvforståelse, tilhørsforhold, religion, medborgerskab og ekstremisme.

Materialet (publikation og film): EMU - Danmarks Undervisningsportal, I syv sind

Læs mere: Når unge er i syv sind om uddannelse