Motivation og studieintensitet hos universitetsstuderende

Tænketanken DEA har spurgt en mængde nordeuropæiske studerende på de videregående uddannelser, hvad der motiverer dem til at uddanne sig.

DEA

København, 2013

34 sider

En af undersøgelsens konklusioner er, at faglig interesse og lyst er langt vigtigere for danske studerendes valg af studie end høj indkomst. Undersøgelsen viser endvidere, at der er en positiv sammenhæng mellem studievalg, som er motiveret af faglig interesse, og tid brugt på forberedelse og studieopgaver.

Men DEA stiller samtidig spørgsmål til rapportens konklusioner: Kan svarerne tolkes sådan, at danske unge ser uddannelse som en forbrugsmulighed snarere end en konkurrenceparameter for at få job? Eller arbejder danske studerende med høj intensitet, hvis blot de udfordres på højt niveau?

Rapport: Motivation og studieintensitet hos universitetsstuderende