Kvinder og mænd i den offentlige sektor - Karrieremønstre, lederønsker og ledermuligheder

Mikkel Bo Madsen, Helle Holt, Anders Bruun Jonassen og Helle Kløft Schademan

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

København, 2010

274 sider

Rapporten handler om karrieremønstre og veje til lederjob i den offentlige sektor.

Undersøgelsen forholder sig til, om kvinder og mænds muligheder, ønsker og opfattelser af deres karriere er forskellige.

Den konkluderer blandt andet, at der er flest mandlige ledere overalt i den offentlige sektor, og at overvægten af mænd er særlig stor blandt ledere på højt niveau.

Endvidere er der tre gange så mange mænd i forhold til kvinder, som har ønsker om et lederjob.

For både mænd og kvinder er efteruddannelse fremmende for ønsket om ledelsesansvar.

Endelig har mænd og kvinder forskellige arbejdslivsværdier og opfattelser af lederjob.

Læs hele rapporten Kvinder og mænd i den offentlige sektor.