Kvalitet i skolepraktik, marts 2011 - marts 2013

Et forsøgsprojekt har undersøgt kvaliteten af skolepraktikken på 41 erhvervsskoler.

Ministeriet for Børn og Undervisning

Kristian Bech Andersen i samarbejde med Regina Lamscheck, Moeve aps

2013

57 sider

Undersøgelsen har involveret 41 skoler, hvilket svarer til mere end halvdelen af de tekniske og merkantile erhvervsskoler med skolepraktikudbud. Evalueringsrapporten konkluderer, at forsøgsprojektet har medført større elevtrivsel og et bedre omdømme til skolepraktikken.

Evalueringsrapport: Kvalitet i skolepraktik, marts 2011 - marts 2013