Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet

Kortlægning af omveje i uddannelsessystemet på vej mod en ungdomsuddannelse.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Dansk Industri (DI)

2013

30 sider

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og Dansk Industri (DI) har i fællesskab analyseret de unges vej gennem uddannelsessystemet. Næsten alle unge starter i dag på en ungdomsuddannelse, men mange når aldrig igennem. Trods mange tiltag i ungdomsuddannelserne har hver femte ung fortsat udsigt til at gå gennem livet uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der bruges mange uddannelsesressourcer på omvalg og frafald med risiko for nederlag til store grupper af unge.

Rapporten fastslår, at der er behov for at fokusere på nye tiltag i overgangen mellem 9. klasse og ungdomsuddannelserne for at reducere omfanget af omveje. Nogle omveje anses dog som positive, idet de gennem målrettede tiltag bidrager til at ruste unge til uddannelse, bl.a. produktionsskoleforløb og elementer af 10. klasse, mens andre omveje kan lede de unge på vildspor.

Rapport: Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet