Køn og etnicitet i uddannelsessystemet - Litteraturstudier og registerdata

Vibeke Jakobsen og Anika Liversage

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

København, 2010

173 sider

Rapporten belyser etniske minoriteters deltagelse og succes i det danske uddannelsessystem, og hvordan de klarer sig efterfølgende på arbejdsmarkedet.

Den indeholder et litteraturstudie af forskning inden for køns betydning for uddannelse.

Derudover er der en sammenligning af uddannelses- og beskæftigelsesgraden for etniske danskere og etniske minoriteter og for de to køn.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der i dag er mange flere unge med etnisk minoritetsbaggrund, der uddanner sig end for 20 år siden. De halter dog fortsat bagud i forhold til etniske danskere.

Det er især pigerne, som klarer sig godt i det danske uddannelsessystem, mens drengene har det sværere.

Endelig er beskæftigelsesniveauet lavere for etniske minoriteter end for etniske danskere.

Læs hele rapporten Køn og etnicitet i uddannelsessystemet.