Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk, Hans Hummelgaard

AKF, Anvendt Kommunal Forskning

2012

192 sider

Projektets mål har været, at følge efterkommeres og indvandreres vej gennem uddannelsessystemet. Fra de slutter grundskolen og deres vej videre gennem ungdomsuddannelserne og ud i beskæftigelse.

Der er rapporten igennem særligt fokus på mændene, da de har et stort frafald på erhvervsfaglige uddannelser. Frafaldet skyldes især dårlige skolekundskaber, ressourcesvage forældre og mangel på praktikpladser. Under halvdelen af de indvandrer- og efterkommermænd, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, får en praktikpladsaftale.

Rapport: Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser