Hvordan påvirkes studerendes incitamenter af su-reformer? - en international sammenligning

Thomas Odgaard, Jonas Herby og Alexandra Berthelsen

DEA

2012

22 sider

Rapporten gennemgår eksisterende viden om, hvordan uddannelsesstøtte, "tuition fees", stipendier og lignende påvirker unges uddannelsesvalg.

Rapporten findes online: Hvordan påvirkes studerendes incitamenter af su-reformer?