Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Camilla Hutters og Rikke Brown

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

København, 2011

92 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af, hvad der sker med de - især mandlige - studenter, der ikke fortsætter på en videregående uddannelse.

Undersøgelsen afdækker, hvorfor flere mandlige end kvindelige studenter fravælger at tage en videregående uddannelse, hvad de laver i stedet for, og hvilken betydning gymnasieretning, karaktergennemsnit, familiebaggrund, etnicitet og geografi har i den forbindelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at drengene er en meget mere polariseret gruppe end pigerne.

Drengene med de gode karakterer kommer typisk videre på de lange videregående uddannelser, mens dem med de knap så gode karakterer ikke kommer videre.

Pigerne kommer uanset karakterer typisk videre i uddannelse.

Læs hele rapporten: Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet.