Fastholdelse af etniske elever i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelser - idekatalog

Albert Astrup Christensen

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

2012

18 sider

Ifølge Danmarks Statistik er frafaldet på erhvervsuddannelserne ca. 33 %. Det største frafald sker inden for det første år, mens eleverne stadig går på grundforløbet og især i starten af grundforløbet. Omkring 60 % af de etniske elever gennemfører ikke deres erhvervsuddannelse.

Idekataloget har samlet gode ideer, viden og erfaringer, som lærere, UU-vejledere og skoler kan anvende i arbejdet med at fastholde eleverne i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelserne.

En af rapportens pointer er, at der skal sættes mere systematisk ind i forhold til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelsen end det sker i dag. Ved at møde de unge med relevante tilbud i overgangen, kan man nedbringe frafaldet markant og sikre flere unge en uddannelse.

Idekatalog: Fastholdelse af etniske elever i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelser (pdf)