Equal Youth Gender and Career

Equal Youth Gender and Career

Mere om projektet Unge, køn og karriere

Aase Rieck Sørensen and Sine Lehn

Center for Ligestillingsforskning

Roskilde, 2004

17 sider

Læs hele rapporten Equal Youth Gender and Career.

Findes også på dansk: Unge, køn og karriere - projektforløb og resultater

Beskrivelse af projektet Unge, køn og karriere.

Kønsblind vejledning?

Snyd stereotyperne

Unges valg af uddannelse og job