Drenge og piger på ungdomsuddannelserne - Hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis?

Hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis?

Camilla Hutters, Mette Lykke Nielsen og Anne Görlich

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

København, 2013

192 sider

Drenge og piger i Danmark klarer sig på flere måder meget forskelligt i det eksisterende uddannelsessystem. Drengene klarer sig statistisk dårligere end pigerne. Både når det gælder uddannelsesfrekvens, frafald og motivation. CeFU har i samarbejde med Forum100% undersøgt, hvilken betydning køn og kønsforskelle har for unges deltagelse og læring på ungdomsuddannelserne.

Undersøgelsen omfatter 20 ungdomsuddannelser og inddrager også de unges eget perspektiv. Hvad er betydende for at henholdsvis drenge og pigers læring og trivsel? Rapporten ser bl.a. på undervisningsformer, elevkultur, uddannelsesvalg og fremtidsplaner.

Læs hele rapporten: Drenge og piger på ungdomsuddannelserne