De dårligste elever vælger en erhvervsuddannelse

For få fagligt stærke elever valgte i 2012 at søge ind på en erhvervsuddannelse.

DEA

Karina Fredenslund Ramsløv

2013

2 sider

DEA viser i analysen, at der er store forskelle i rekrutteringsgrundlaget for de forskellige ungdomsuddannelser. Kun én pct. af de fagligt dygtigste elever i 9. klasse, dvs. dem som havde et karaktergennemsnit på 8 eller over, søgte ind på en erhvervsuddannelse i 2012. Ca. otte pct. søgte HHX,

mens hele 53 pct. af de fagligt dygtigste søgte STX.

DEA-notat: Folkeskolens dårligste vælger EUD