Børns uddannelse bestemmes af forældrenes uddannelse - Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Jonas Schytz Juul

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)

København, 2011

5 sider

I analysen ses der på sammenhæng mellem forældres og børns uddannelsesniveau.

Den undersøger både andelen af unge uden uddannelse og unge i gang med en videregående uddannelse i relation til forældrenes baggrund.

Konklusionerne af analysen er blandt andet, at den sociale arv er afgørende for børns uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden for, at børnene selv får en uddannelse.

Derudover ender børn af ufaglærte langt oftere selv som ufaglærte sammenlignet med børn af forældre med en lang videregående uddannelse.

Endelig er der i dag det samme antal unge, der bryder den sociale arv som for 20 år siden.

Læs hele rapporten Børns uddannelse bestemmes af forældrenes uddannelse.