Klassen spiller ind

Ph.d.-afhandling om social differentiering og kulturel praksis i gymnasieskolen og om elevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet.

Klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet

Susanne Murning

Center For Ungdomsforskning, Aarhus Universitet

2013

70 % af en ungdomsårgang vælger i dag en gymnasial uddannelse, og flere gymnasier oplever udfordringer med at inkludere den brede elevgruppe. Det har ført til en øget opmærksomhed på relationen mellem social baggrund og uddannelse. Afhandlingen sætter fokus på, hvordan denne relation viser sig som kulturelle praksisser i en konkret uddannelsessammenhæng. Det handler om elevernes arbejde med at finde sig til rette i og positionere sig som legitim deltager i en gymnasieklasse i spændet mellem social baggrund, klasserumskultur og elevpraksisser.

Et centralt fokus er, hvordan gymnasiekulturen sætter forskellige betingelser for de forskellige elevers interesse for uddannelsen, deltagelsesstrategier, elevkategorisering og fællesskabsdannelser, og hvordan dette er knyttet til social klasse, samt hvordan eleverne navigerer i dette. Hvad det vil sige at starte i gymnasiet, hvordan man bliver gymnasieelev, hvilke positioneringsmuligheder der er tilgængelige for de forskellige elever, og hvordan dette er knyttet til social klasse og klasserumskulturen.

Bogen fås hos udgiveren: Ny rapport: Social differentiering og mobilitet i gymnasiet