Brugerundersøgelse i studenterrådgivningen

Brugerundersøgelse af Studenterrådgivningen i Kompagnistræde 2003-2004

Studenterrådgivningen

København, maj 2004

41 sider

Spørgeskemaundersøgelse, der omhandler de studerendes vurdering af deres funktionsniveau fagligt og socialt på studiet, i hvor høj grad de aktuelt er plaget af det problem, de har søgt hjælp for, samt deres evne til at løse de vanskeligheder, de møder i livet. Desuden er det sammenlignet, hvorledes de studerende vurderede sig selv på disse områder før og efter, de havde modtaget et rådgivningstilbud i Studenterrådgivningen.